Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynek „A, B,C”, węzła cieplnego 2 – funkcyjnego C.O.-260, C.W.U.-70 KW i pomp ciepła 2 x 16kW w Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy ul. Głogowska 24.