Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o Opole, ul. Halera 9A

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opolu przy ulicy Krzemienieckiej – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej dla 74 mieszkań