Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tychy, ul. Budowlanych 29

Wykonanie instalacji c.o. wod-kan w 32 mieszkaniach, kotłowni gazowej na cele mieszkalne i archiwum, wentylacji mechanicznej archiwum, instalacji hydrantowej.