Współnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 23

Wykonanie instalacji ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym